top of page

במסגרת קורס במחלקה לאומנויות הצילום והמסך - המרכז האקדמי ויצו חיפה
קבוצה של סטודנטים פוגשת במשך סמסטר קבוצה של אסירי עולם מכלא שאטה.

המפגשים אסורים לצילום ורק מוקלטים. הסטודנטים והאסירים לומדים יחד על קולנוע, צילום, סאונד וכתיבה.
כל סטודנט ואסיר מקבל מחברת 40 דף וכותב בה יומן, זיכרונות וסיפורים. 
הסטודנטים מעבדים את ההקלטות והמחברות ליצירות חדשות המקבלות חיים בימים אלה. 

bottom of page